Veiklos sritys

GIMNAZIJOS VEIKLOS SRITYS

 

Gimnazijos veiklos sritis – švietimas.

Gimnazijos veiklos rūšys:

 • Gimnazijos veiklos sritis – švietimas, kodas – 85.
 • Pagrindinė veiklos rūšis – bendrasis vidurinis ugdymas, kodas – 85.31.20;
 • Kitos švietimo veiklos rūšys:
  • ikimokyklinis ugdymas, kodas – 85.10.
  • priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas – 85.10.20.
  • pradinis ugdymas, kodas – 85.20.
  • pagrindinis ugdymas, kodas – 85.31.10.
  • sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas – 85.51.
  • kultūrinis švietimas – 85.52.
  • kitas, niekur nepriskirtas švietimas – 85.59.
  • švietimui būdingų paslaugų veikla – 85.60.
 • Kitos ne švietimo veiklos rūšys:
  • Kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas – 56.29.
  • Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas – 86.90.
  • Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksplotavimas, kodas – 68.20.
  • Bibliotekos veikla, kodas – 91.01.