MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMŲ REZULTATAI

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) 2021 m. 8 klasė

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) 2021 m. 4 klasė

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) 2019 m. 2 klasė

Nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai (NMPP) 2019 m. 4 klasė

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) 2019 m. 6 klasė

Bandomasis elektroninis 2019 m. nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (el. NMPP2019). Mokyklos ataskaita. 8 klasė

2018 m. MOKYKLOS PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO ATASKAITA

2018 m. RIETAVO SAV. TVERŲ GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (NMPP) ATASKAITA

2017 m. MOKYKLOS PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO ATASKAITA

2017 RIETAVO SAV. TVERŲ GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (NMPP) ATASKAITA

2016 m. MOKYKLOS PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO ATASKAITA

2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTIZUOTUS VERTINIMO ĮRANKIUS ATASKAITA

Pasiekimai 2014-2016 metų