Informacija dėl koronaviruso

2021-05-19 Švietimo ir mokslo komiteto posėdis, pristatyta Mokyklų 1000 programa

https://youtu.be/CmsUkhrWvD0

 

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲVADOVO
2021 M. GEGUŽĖS 21 D. SPRENDIMAI:

1. V-1157 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo
būtinų sąlygų“ pakeitimo“

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/08e79b50ba6d11eb91e294a1358e77e9
[1]

2. V-1168 „Dėl vaikų stovyklų veiklų organizavimo būtinų
sąlygų“

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/187c2492ba6e11eb91e294a1358e77e9
[2]

3. V-1170 „Dėl ekskursijų organizavimo būtinųsąlygų“

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/31085294ba6e11eb91e294a1358e77e9
[3]

4. V-1172 „Dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir neformaliojo
profesinio mokymo vykdymo būtinų sąlygų“ pakeitimo

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3ed4e280ba6e11eb91e294a1358e77e9
[4]

5. V-1173 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų
sąlygų“ pakeitimo

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/45e84170ba6e11eb91e294a1358e77e9
[5]

6. V-1174 „Dėl formaliojo profesinio mokymo ir aukštojomokslo
studijų vykdymo būtinų sąlygų“ pakeitimo“

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/4d66e552ba6e11eb91e294a1358e77e9
[6]

7. V-1177 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti
savikontrolę greitaisiais antigeno testais ugdymo įstaigose“
pakeitimo“

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/c4b3aad2ba6e11eb91e294a1358e77e9
[7]

8. V-1184 „Dėl kino teatrų ir kino klubų paslaugų teikimo bei
kultūros, pramogų ir kitų renginių organizavimo būtinų sąlygų“
pakeitimo“

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/42ccb420ba6f11eb91e294a1358e77e9

Priedų sritis

Peržiūrėti „YouTube“ vaizdo įrašą „2021-05-19 Švietimo ir mokslo komiteto posėdis“

2021-05-19 Švietimo ir mokslo komiteto posėdis

 

 

SPRENDIMAS DĖL KONSULTACIJŲ BAIGIAMŲJŲ KLASIŲ MOKINIAMS ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ

SPRENDIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO, VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2021 M. KOVO 5 D. SPRENDIMO NR. V-465 „DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“ PAKEITIMO

SPRENDIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO, VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. GRUODŽIO 25 D. SPRENDIMO NR. V-3008 „DĖL NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR NEFORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO VYKDYMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“ PAKEITIMO

SPRENDIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO, VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. GRUODŽIO 17 D. SPRENDIMO NR. V-2934 „DĖL PRADINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“ PAKEITIMO

KEIČIASI KARANTINO SĄLYGOS

 ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO ORGANIZAVIMO RIETAVO SAVIVALDYBĖJE

SPRENDIMAS
 „DĖL VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL PRADINIO UGDYMO PROGRAMĄ, NUOTOLINIO UGDYMO, PRIEŽIŪROS IR MAITINIMO ORGANIZAVIMO ĮSTAIGOSE BŪTINŲ SĄLYGŲ“ PAKEITIMO

NVSC_Algoritmai_Darbuotojams

NVSC_Algoritmai_Tevams_darbuotojams_turejusiems_salyti

NVSC_Algoritmai_Tevams_jei_liga_patvirtinta_vaikui

NVSC_Algoritmai_Tevams_jei_mokyklos_darbuotojas_ar_mokinys_-susirgo

OV sprendimai nuo 2021-01-04

Ugdymas nuo gruodžio 16 d. iki sausio 31 d.

Kreipimasis į švietimo bendruomenę

Dėl švietimo veiklos organizavimo nuo gruodžio 9 d.

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. LAPKRIČIO 4 D. NUTARIMO NR. 1226 „DĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBIMO“ PAKEITIMO

Dėl švietimo veiklos organizavimo

NUTARIMAS DĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBIMO

INFORMACIJA DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU

Informacija dėl prevencijos priemonių

Dėl karantino kai kurių savivaldybių teritorijose paskelbimo

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo

DĖL AUKŠTOJO MOKSLO STUDIJŲ, PROFESINIO MOKYMO IR NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO VYKDYMO BŪTINŲ SĄLYGŲ PAKEITIMO (V-2262)

DĖL PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ PAKEITIMO (V-2091)

DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ PAKEITIMO (V-2088)

DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ PAKEITIMO (V-2090)

DĖL PRADINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ PAKEITIMO (V-2092)

DĖL GREITŲJŲ TESTŲ NAUDOJIMO DARBUOTOJŲ IŠTYRIMUI (V-2087)

Patikslinti reikalavimai, kada besimokantys mokiniai ir studentai turėtų nevykti į švietimo įstaigą: https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/patikslinti-reikalavimai-kada-besimokantys-mokiniai-ir-studentai-turetu-nevykti-i-svietimo-istaiga

INFORMACIJA TĖVELIAMS

DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ (V-1475)

DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ (V-1487)

DĖL KULTŪROS, PRAMOGŲ IR KITŲ RENGINIŲ ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ (V-1462)

SPRENDIMAS DĖL AUKŠTOJO MOKSLO STUDIJŲ, PROFESINIO MOKYMO IR NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO VYKDYMO BŪTINŲ SĄLYGŲ PAKEITIMO (V-1341)
SPRENDIMAS DĖL BENDROJO UGDYMO ORGANIZAVIMO, MOKINIŲ KONSULTACIJŲ VYKDYMO IR ŠVIETIMO PAGALBOS TEIKIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ PAKEITIMO (V-1342)
SPRENDIMAS DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ PAKEITIMO (V-1339)
 NVŠ vykdymo sąlygos 

Sprendimas

Dėl apsaugos priemonių naudojimo viešose vietose

Dėl naujojo viruso apibrėžimo pakeitimo

Atmintinė dėl koronaviruso

DĖL SITUACIJOS, SUSIJUSIOS SU KORONAVIRUSU, VALDYMO PRIEMONIŲ

 

Įsakymas dėl leidimo dirbti nuotoliniu būdu

Įsakymas

Informacija

Aktuali informacija

Dėl naujojo viruso apibrėžimo

Dėl ugdymo proceso organizavimo asmenims, kurie lankėsi Kinijoje ar Šiaurės Italijoje

Rietavo savivaldybės administracijos ir savivaldybei pavaldžių įmonių ir įstaigų darbuotojų apsaugos nuo užsikrėtimo COVID-19 virusu priemonių planas

Aktuali, nuolat pildoma informacija apie koronavirusą: http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/koronavirusas

Kontaktiniai telefonai karantino metu: https://visuomenessveikata.lt/kontaktiniai-telefono-numeriai-kuriais-teikiama-aktuali-informacija/

Medicininės kaukės naudojimas: https://visuomenessveikata.lt/ar-deveti-medicinine-kauke-savisaugai/

Saviizoliacija: https://visuomenessveikata.lt/svarbiausia-priemone-leidzianti-apsisaugoti-nuo-viruso-plitimo-gresmes-saviizoliacija/

Rankų higiena: https://visuomenessveikata.lt/uzkreciamu-ligu-prevencija-tinkama-ranku-higiena/

Vaikus prižiūrintiems tėvams galimybė gauti nedarbingumo pažymėjimą: http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/vaikus-priziurintys-tevai-nedarbingumo-pazymejimus-gales-gauti-atbuline-tvarka

Geros psichologinės savijautos palaikymas saviizoliacijos laikotarpiu: http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/profesore-pataria-kaip-palaikyti-gera-psichologine-savijauta-saviizoliacijos-laikotarpiu

Informacija apie visų šalių riziką užsikrėsti koronavirusu: http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/koronavirusas-rizikingos-visos-o-ne-konkrecios-salys

Karantino metu taikomi ribojimai: http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/visoje-lietuvos-respublikos-teritorijoje-skelbiamas-karantinas