KOKYBĖS KREPŠELIS

Veiklos kokybės tobulinimo 2021 m. II ketvirčio veiklų planas

VEIKLOS KOKYBĖS TOBULINIMO 2021 M. I KETVIRČIO VEIKLŲ PLANAS

Isakymas

Įsakymas dėl projekto vykdymo

Gimnazijos 2020-2022 metų veiklos tobulinimo planas

Gimnazijos  veiklos kokybės tobulinimo 2020 m. IV  ketvirčio planas