UGDYMAS KARJERAI

Kai kurie moksleiviai jau pradinėse klasėse apsisprendžia, jog bus gydytojai, mokytojai ar kitos profesijos atstovai, o kitiems pasirinkti savo gyvenimo kelią sunku ir paskutiniaisiais mokykloje leidžiamais metais. Padėti jiems išspręsti šią problemą gali Lietuvos mokyklose, tarp jų – ir Tverų vidurinėje mokykloje, pradėtas įgyvendinti projektas „Karjeros paslaugų vykdymas mokykloje“.

Šio projekto tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams pažinti save ir kuo įvairesnes profesijas, kad sėkmingi sprendimai lydėtų tolimesnę karjerą ir nuolatinį tobulėjimą. Mobilus konsultantas profesiniam veiklinimui, aplankantis mokyklą, koordinatorė, dirbanti mokykloje bei mokytojai ir klasių vadovai padės moksleiviams sąmoningai rinktis jiems tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes, sudarys sąlygas įgyti karjeros kompetencijų, aktyviai kurti savo karjerą.

Projektas veikia pagal tam tikrą sistemą, kurios svarbiausios dalys yra keturių moksleivio karjeros siekimui reikalingų kompetencijų (savęs ir karjeros galimybių pažinimas, jos planavimas ir įgyvendinimas) ugdymas  bei įvairūs vizitai į įmones, susitikimai su skirtingų profesijų žmonėmis, jų veiklų išbandymas praktiškai, asmeninės ir grupinės konsultacijos, įvairūs mokymai, seminarai.

Sėkmingam karjeros keliui mokinys turėtų pradėti ruoštis dar mokykloje. Projektas „Karjeros paslaugų vykdymas mokykloje“ – puikus būdas tai padaryti. Padedami mokytojų, karjeros veiklų koordinatorių, tėvų, mokiniai išmoks konstruktyviai žvelgti į ateitį: sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdytis kompetencijas, padėsiančias rinktis studijų kryptį, profesinę veiklą bei planuoti savo vietą darbo rinkoje.

 

Atsakinga mokytoja už ugdymą karjerai -Loreta Lidekauskienė

 

el. paštas: loralide@gmail.com