PLANAVIMO DOKUMENTAI

METINIS VEIKLOS PLANAS 2019- 2020 mokslo metais

PRADINIO UGDYMO PLANO PAKEITIMAS

PAGRIDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PLANO PAKEITIMAS

2019–2020 IR 2020-2021 MOKSLO METŲ PRADINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANAS

RIETAVO SAV. TVERŲ GIMNAZIJOS IR TVERŲ GIMNAZIJOS MEDINGĖNŲ SKYRIAUS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOS 2019-2020 M. M. UGDYMO PLANAS

 2019–2020 IR 2020-2021 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANAS

TVERŲ GIMNAZIJOS 2018-2019 M. M. METINIS VEIKLOS PLANAS

UGDYMO PLANO PAKEITIMAS

TVERŲ GIMNAZIJOS 2018-2019 M. M. METINIS VEIKLOS PLANAS

2017–2018 IR 2018–2019 MOKSLO METŲ PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANAS

RIETAVO SAV. TVERŲ GIMNAZIJOS 2017-2018 M.M. METINIS VEIKLOS PLANAS

SVEIKATOS IR LYTIŠKUMO UGDYMO BEI RENGIMO ŠEIMAI BENDROJI PROGRAMA

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS

2014-2018 METŲ STRATEGINIS PLANAS