PLANAVIMO DOKUMENTAI

ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO ORGANIZAVIMO RIETAVO SAVIVALDYBĖJE

Įsakymas dėl ugdymo proceso organizavimo nuo 2021 m. birželio 8 d. 

  ĮSAKYMAS dėl ugdymo organizavimo RIETAVO SAVIVALDYBĖJE

Įsakymas dėl ugdymo proceso organizavimo nuo 2021 m. gegužės 3 d. 

Įsakymas dėl ugdymo proceso organizavimo nuo 2021 metų kovo 22 dienos 

Įsakymas dėl pradinio ugdymo plano 2020-2021 m. m. pakeitimo

Įsakymas dėl ugdymo proceso organizavimo lapkričio mėn. 16-22 d.

Įsakymas dėl ugdymo proceso organizavimo lgruodžio 07 – gruodžio11 d.

Įsakymas dėl ugdymo proceso organizavimo lapkričio mėn. 30 – gruodžio 4 d.

Įsakymas dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu

„Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo“

„Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo“

Įsakymas dėl  ugdymo proceso 

Įsakymas dėl pradinio ugdymo plano pakeitimo 

Įsakymas dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo planų pakeitimo

Dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo pakeitimų

Ugdymo plano pakeitimai

Įsakymas dėl pradinio ugdymo plano pakeitimo 2020 m. kovo 22 d.

Įsakymas dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planų pakeitimo

Įsakymas dėl pradinio ugdymo programos plano pakeitimo

METINIS VEIKLOS PLANAS 2019- 2020 mokslo metais

PRADINIO UGDYMO PLANO PAKEITIMAS

PAGRIDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PLANO PAKEITIMAS

2019–2020 IR 2020-2021 MOKSLO METŲ PRADINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANAS

RIETAVO SAV. TVERŲ GIMNAZIJOS IR TVERŲ GIMNAZIJOS MEDINGĖNŲ SKYRIAUS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOS 2019-2020 M. M. UGDYMO PLANAS

 2019–2020 IR 2020-2021 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANAS

TVERŲ GIMNAZIJOS 2018-2019 M. M. METINIS VEIKLOS PLANAS

UGDYMO PLANO PAKEITIMAS

TVERŲ GIMNAZIJOS 2018-2019 M. M. METINIS VEIKLOS PLANAS

2017–2018 IR 2018–2019 MOKSLO METŲ PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANAS

RIETAVO SAV. TVERŲ GIMNAZIJOS 2017-2018 M.M. METINIS VEIKLOS PLANAS

SVEIKATOS IR LYTIŠKUMO UGDYMO BEI RENGIMO ŠEIMAI BENDROJI PROGRAMA

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS

2014-2018 METŲ STRATEGINIS PLANAS