MEDINGĖNŲ SKYRIAUS VEIKLA

 

PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 2020–2021 M. M. I PUSMETIS

SPEC. PEDAGOGO, LOGOPEDO  DARBO GRAFIKAS  2020-2021 M. M.

Klasės valandėlių grafikas 2020-2021 m.m.

Individualių konsultacijų grafikas 2020-2021 m.m.

Neformaliojo vaikų švietimo tvarkaraštis 2019-2020 m.m.

 

 

 

TVERŲ GIMNAZIJOS MEDINGĖNŲ SKYRIAUS 2017-2018 IR 2018 – 2019 MOKSLO METŲ PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANAS

TVERŲ GIMNAZIJOS MEDINGĖNŲ SKYRIAUS 2018-2019 M. M. VEIKLOS PLANAS

 TVERŲ GIMNAZIJOS MEDINGĖNŲ SKYRIAUS 2017-2018 M. M. VEIKLOS PLANAS