KOMISIJOS IR DARBO GRUPĖS

 

Įsakymas dėl Rietavo sav. Tverų gimnazijos tarybos patvirtinimo 2019

Įsakymas dėl Tverų gimnazijos  Vaiko gerovės komisijos sudarymo

Įsakymas dėl mokytojų paskyrimo į Rietavo aktyvaus mokymo (-si) akademiją

Įsakymas dėl ugdymo planavimo grupės sudarymo

Įsakymas dėl tiksliųjų, gamtos ir socialinių mokslų metodinės grupės sudarymo

Įsakymas dėl sėkmės grupės sudarymo

Įsakymas dėl pradinio ugdymo metodinės grupės sudarymo

Įsakymas dėl metodinės tarybos sudarymo

Įsakymas dėl menų, dorinio, kūno kultūros ir technologijų metodinės grupės sudarymo

Įsakymas dėl klasės vadovų metodinės grupės sudarymo

Įsakymas dėl kalbų metodinės grupės sudarymo

Sprendimas dėl Rietavo sav. Tverų gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisijos patvirtinimo

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS