ĮSIVERTINIMAS

 

Mokinių apklausa apie mokyklos ir mokymo kokybę (5 – 12 klasėse 2018 m.)

Mokytojų apklausa apie mokyklos veiklos kokybę 2018m.

Tėvų apklausa apie mokyklos veiklos kokybę(2018 m.)

Tėvų apklausa apie mokyklos veiklos kokybę(2017 m.)

Mokinių apklausa apie mokyklos ir mokymo kokybę (5 – 12 klasėse 2017 m.)

Tėvų  įsivertinimo ir pažangos anketavimo rezultatai (2016 m.)

Mokinių įsivertinimo ir pažangos anketavimo rezultatai (2016 m.)