ISTORIJA

Iš Tverų Gimnazijos istorijos

   Nėra tikslių žinių, kada Tveruose įkurta pirmoji mokykla . Viename šaltinyje minima, jog 1804m. Tveruose veikė parapijos mokykla. Tačiau Tveruose mokykla galėjo būti įkurta dar anksčiau, kadangi Žemaičių vyskupas Lopeta laikotarpiu nuo 1767m. iki 1778m. įsakė kiekviename parapijos miestelyje iš bažnyčios fondo įkurti mokyklą. Joje vaikus turėjo mokyti kunigai. Taip pat žinoma, kad 1841m. Rusijos valdžia leido Lietuvoje kurti parapines mokyklas. Tveruose mokykla veikė ir vyskupo M. Valančiaus laikais, mat didysis žemaitis 1852m. įsakė kurti parapines pradžios mokyklas kiekvienoje parapijoje. Šiose mokyklose buvo mokoma lietuviškai. 1853m. Tverų mokykloje mokėsi 35 mokiniai. Po 1863m. sukilimo mokykla uždaryta. Nors Rusijos valdžia mokyklas daugiausia steigė didesniuose miestuose, Tveruose taip pat vietoje lietuviškos buvo įkurta rusiška mokykla, vadinama ,,cerkovno prichodskaja škola“. Joje mokytojavo rusas Sokolov, kuris, kai varpinėje buvo keliamas varpas, savo mokiniams leido eiti pasižiūrėti to reginio sakydamas:
,, Eikite pasižiūrėti to didžiulio varpo įkėlimo ceremonijų. Tai retas įvykis jūsų parapijoje. Kai pasensite, bus malonu šį įvykį prisiminti ir papasakoti savo anūkams“. Tų mokinių tarpe buvo Aleksandras Tenisonas, vėliau garsus miškininkas.     
              1908m., praėjus ketveriems metams po lietuviškos spaudos atgavimo, mokykla sulaukė lietuvio mokytojo.1936m. prie pradinės mokyklos įsteigti du nauji- penktasis ir šeštasis- skyriai. Dirbo 4 mokytojai: Kuzminskai, Stupelienė ir mokyklos vedėjas J. Stupelis. Pradinė mokykla veikė iki 1945m. 1946m. atidaryta progimnazija, kuriai vadovavo L. Virmauskas, dirbo 8 mokytojai. 1949-56m. veikė Tverų septynmetė mokykla, kuriai iki 1950m. vadovavo J.Petkus. Nuo 1951m. Tverų mokykloje veikė kaimo jaunimo mokykla. Panaikinus kaimo jaunimo mokyklą, jaunuoliai turėjo galimybę išsilavinimo siekti Tverų konsultaciniame punkte.  1950-53m. mokyklai vadovavo M. Skardžiukienė, dirbo 11 mokytojų. Mokymo dalies vedėjais dirbo B. Barsėnas, vėliau M. Rubavičiūtė. 1953-55m. mokyklai vadovavo B. Ežerskienė, mokymo dalies vedėja dirbo I. Zinkevičiūtė (vėliau Vibrienė). 1956m. į Tverus atvyko pirmoji mokytoja su aukštuoju išsilavinimu. Tai mokytoja S. Pileskaitė, baigusi VPI.
1956m. visuotiniame tėvų susirinkime atidaryta vidurinė mokykla. Jai vadovavo Z. Vitkus, dirbo 14 mokytojų. 1957m. į Tverus atvyko mokytoja D. Valkūnaitė, kuri turėjo aukštąjį išsilavinimą. 1958m. į mokyklą paskiriamos mokytojos su aukštaisiais išsilavinimais, tai A. Vėlavičienė ir B. Songailaitė.  1959/60m.m. mokykla išleido I-ąją abiturientų laidą. Dėl nepakankamo mokinių skaičiaus 1960m. mokykla vėl tapo septynmetė. 1961m. mokykla reorganizuota į aštuonmetę. 1962-63m. mokyklai vadovo E. Adomavičienė, mokymo dalies vedėja dirbo A. Vėlavičienė. 1963m. atiduotas naudotis naujas mūrinis priestatas, turintis 8 klases ir 2 paruošiamuosius kabinetus. Nuo 1964m. mokyklos direktore dirbo A. Vėlavičienė, mokymo dalies vedėja- S. Gailienė. Nuo 1965m. iki 1976m. mokyklai vadovavo D. Babianskienė, mokymo dalies vedėja dirbo B. Narušienė. 1967m. vėl atidaroma vidurinė mokykla, kurioje tuo metu dirbo 20 mokytojų. 1970m. išleista II-oji abiturientų laida.
1973m. nugriaunamas senasis mokyklos pastatas, o po 2 metų atidaryta nauja mokykla. Šventėje dalyvavo Švietimo ministras Č. Gedvilas. Mokyklos projekto autorius P. Šatrynas.
1976-78m. Tverų vidurinei vadovavo P. Ambrasūnas, pavaduotoja ugdymui dirbo A. Sūdžiuvienė. 1978-83m. mokyklai vadovavo A. Petrošienė. Jai išvykus, direktore paskiriama A. Sūdžiuvienė.  Pavaduotoju ugdymui dirbo J. Griškus. Jam išvykus, pavaduotoja ugdymui nuo 1985m. dirbo I. Vaizgirdienė.  Nuo 2009 m. m. pavaduotoja ugdymui dirba Elytė Jurkuvienė

Medžiagą surinko       I. Vaizgirdienė

 

 

 

 

MOKYKLOS BENDRUOMENĖS TRADICIJOS
                                                                                                      
                   
                    Mokykla – Tverų bendruomenės kultūros ir švietimo centras. Didžioji dalis bendruomenės renginių vyksta mokykloje. Mokykla turi gilias ir senas meninės ir sportinės veiklos tradicijas. Čia kasmet pažymimos visos Lietuvos valstybinės šventės – Sausio 13 – oji, Vasario – 16 – oji, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Šventiniuose renginiuose dalyvauja ir miestelio bendruomenė. Kiekvieną rudenį moksleiviai ruošia ,,Rudens derliaus“ suvenyrų parodą. Gražiausi suvenyrai atrenkami į Rietavo savivaldybės dienos šventę – Mykolines. Lapkričio pabaigoje, prieš prasidedant adventui, mokykloje ruošiama tėvų vakaronė. Susirinkę tėveliai aptaria mokyklos problemas, pasilinksmina, pašoka, sudalyvauja tėvų, mokytojų ir moksleivių varžytuvėse. Vos prasidėjus adventui pradinukai sukviečia tveriškius, tėvelius, mokytojus ir mokinius į ,,Žibinto“ vakarą. Taip pradedamas advento laikotarpis. Mokyklos bendruomenė kasmet susirenka į Kalėdinį vakarą. Kartais tai būna bendras vakaras, kartais – atskirų klasių susibūrimai su Kalėdų seneliu. Visuomet uždegę žvakutę pagerbiame Sausio – 13 – osios aukų atminimą.
                    Kiekvieną rudenį mokykloje vedama ,,Mėgstamo gyvūnėlio“ popietė. Pradinukai
demonstruoja  savo globotinius, dalyvauja su jais įvairiose  varžybose, dalinasi jų priežiūros paslaptimis. Kas du metai mokykloje vyksta Kaziuko mugė. Čia moksleiviai ir tėveliai demonstruoja savo meninius, kulinarinius gaminius, prekiauja jais, vaišinasi sūriu, žemaitišku kastiniu, linksminasi.
                    Tik prasidėjus pavasariui kovo 20 d. mūsų bendruomenė pažymi Žemės dieną. Vyksta moksleivių darbelių, skirtų žemei, paroda, rašomi laiškai, piešiami paveikslai apie žemę, o svarbiausia, pasiruošiame sutikti pirmuosius pavasario pranašus, iškeliame inkilus.
                    Vasario mėnesį kartu su miestelio bendruomene švenčiame Užgavėnes, persirengėliai lankosi ne tik mokykloje, bet ir kitose Tverų įstaigose, aplanko gyventojus, o vakarop miestelio centre visi kartu linksminasi, kepa blynus ir sudegina ant laužo Morę.
                    Laukiamos šventės mokykloje – abiturientų šimtadienis ir paskutinis skambutis.
                    Gegužės pirmąjį sekmadienį mamytes sukviečiame į ,,Mamyčių šventę“. Joms paruošiame moksleivių programėlė ir sveikinimai, mamytės dalyvauja varžytuvėse, pasidalija savo mintimis prie arbatos puodelio.
                    Gegužės pabaigoje pradinukai atsisveikina su ketvirtokais šventėje ,,Mes atsisveikiname su tavimi, pradine, švelniausiais žodžiais pavadinę“. Užbaigiant mokslo metus mokyklos bendruomenė ruošia žygius, ekskursijas, iškylas po Žemaitijos kultūrines ir istorines vietas.
                    Kasmet mokslo metus užbaigiame iškilmingu abiturientų atestatų įteikimo aktu.

Mokyklos daina

Tarp laukų žalių keturi keliai,

Kryžkelėj šitoj stovi mūs Tverai.

O pačiam centre mūsų mokykla,

Sėmės čia žinių ne viena karta.

Mintimis pakilt, siela uždainuot,

Širdimi tikėt ir nepasiduot.

 

Čia kiekvieną dieną renkasi vaikai,

Lyg motulės akys spindi jų langai.

Pasitinka suolas ir lenta juoda,

Skambantis skambutis ir draugų šnekta.

Mintimis pakilt, siela uždainuot,

Širdimi tikėt ir nepasiduot.

 

Ir žinių ir juoko, visad ji pilna,

Stovi lyg tvirtovė mūsų mokykla.

Ranką draugas tiesia, kai sunku yra,

Į pagalbą skuba, visa mokykla.

Mintimis pakilt, siela uždainuot,

Širdimi tikėt ir nepasiduot.

 

Kai pašildys saulė, vasara ateis,

Pasipuoš mokykla, nuostabiais žiedais.

Ir seniai išėję  grįš jos aplankyt,

Nes mokykla mūsų, tai Tverų širdis.

Mintimis pakilt, siela uždainuot,

Širdimi tikėt ir nepasiduot.

 

Kelia mus į aukštį, jaunystės sparnai,

Mes linksmi laimingi, mes Tverų vaikai.

Veidus mūsų puošia šypsena linksma,

Te daug metų kvies mus, mūsų mokykla.

 

Mintimis pakilt, siela uždainuot,

Širdimi tikėt ir nepasiduot.

 

Žodžiai: Danutės Lukošienės

Muzika: Lolitos Norgėlaitės

.

Mokyklos buvusi vėliava