FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI IR AIŠKINAMIEJI RAŠTAI

2021 metų biudžeto išlaidų sąmatos

2019 metų finansinės būklės  ataskaita

Aiškinamasis raštas prie 2019 m. IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio

Finansinės būklės ataskaita 2019 m. IV ketvirtis

Veiklos rezultatų ataskaita 2019 m.IV ketvirtis

Aiškinamasis raštas prie 2019 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio

Veiklos rezultatų ataskaita 2019 m. III ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita 2019 m. III ketvirtis

Aiškinamasis raštas prie 2019 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio

Veiklos rezultatų ataskaita 2019 m. II ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita 2019 m. II ketvirtis

Aiškinamasis raštas prie 2019 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio

Veiklos rezultatų ataskaita 2019m. I ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. kovo 31 d.

Finansinės būklės ataskaita  2018 m. gruodis

Veiklos rezultatų ataskaita 2018m. gruodis

Pinigų srautų ataskaita 2018m. gruodis

Finansinės būklės ataskaita  III ketvirtis m. 2018 m.

Veiklos rezultatų ataskaita 2018m. III ketvirtis

Veiklos rezultatų ataskaita 2018m. II ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita  II ketvirtis m. 2018 m.

Aiškinamasis raštas prie 2018m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio

Aiškinamasis raštas prie 2017m. finansinių ataskaitų rinkinio

2018 Išlaidų sąmatos

Veiklos rezultatų ataskaita rugsėjo mėn 2017 m.

Finansinės būklės ataskaita rugsėjo mėn 2017 m.

Finansinės būklės ataskaitos

Sąmata

Ataskaita 2016 rugsėjo mėn.

Ataskaita 2016 rugsėjo mėn. II dalis

Veiklos rezultatų ataskaita rugsėjo mėn 2016 m.

Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis