Tverų gimnazijoje surengtos funkcinės civilinės saugos pratybos

Pirmąjį saulėto spalio rytą Rietavo sav. Tverų gimnazijoje surengtos funkcinės civilinės saugos pratybos „Rietavo sav. Tverų gimnazijos darbuotojų veiksmai susidarius ekstremaliai situacijai – Rietavo sav. Tverų  gimnazijoje kilusio gaisro metu“. Pratybų tikslas : praktiškai atlikti mokinių bei personalo evakavimą, mokyti gimnazijos bendruomenę, kaip elgtis mokykloje kilus gaisrui. Buvo imituotas gaisro pavojus: mokyklos pirmame aukšte, netoli pagrindinio išėjimo, dailės kabinete, dėl gedimo elektros tinkle užsidegė keramikos krosnis. Užgesinti gaisro esamomis pirminėmis gesinimo priemonėmis nepasisekė. Ugnis plėtėsi, o dūmai išplito pirmame aukšte ir pradėjo skverbtis į antrą aukštą. Apie įvykį pranešta ugniagesiams ir bandoma toliau lokalizuoti gaisro plitimą. Pradėtas vaikų ir darbuotojų evakavimas. Pagal parengtą Rietavo sav. Tverų gimnazijos moksleivių ir darbuotojų evakavimo planą saugiai evakuoti moksleiviai ir mokyklos darbuotojai.

Pratybose dalyvavo Tverų ugniagesių komanda, vadovaujama Alvido Mickaus. Po „gaisro užgesinimo“ ugniagesiai pademonstravo, kaip naudotis gesintuvais. Gesinti panoro nemažai pradinukų. Jiems tai tikrai pavyko. Gaisrininkai parodė turimas gaisro gesinimo priemones, atsakė į moksleivių klausimus.

Pratybų organizavimo grupė dėkoja ugniagesiams, l. e.Tverų seniūno pareigas Juozui Norkevičiui.